Συχνές Ερωτήσεις


 1. Ποιες ενδεικτικές λυχνίες διαθέτει η συσκευή και τι κάνει η κάθε μία;
 • Πλήκτρο ‘Αργής απόσταξης’
 • Πλήκτρο ενός φλιτζανιού
 • Πλήκτρο δύο φλιτζανιών
 • Πλήκτρο αυτοκαθαρισμού

*Η συσκευή μπορεί να παρασκευάσει ένα ή δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό φλιτζανιών. Ανάλογα με την επιλογή σας, τοποθετήστε το/τα φλιτζάνι/α κάτω από το στόμιο σερβιρίσματος καφέ.

 1. Πόση ποσότητα καφέ χρησιμοποιούμε για την παρασκευή ενός φλιτζανιού και πόση για δύο φλιτζάνι;

Ο δοσομετρητής ελληνικού καφέ που σας παρέχεται, βοηθάει να μετράτε την βέλτιστη ποσότητα αλεσμένου ελληνικού καφέ που απαιτείται

 • Για απόσταξη 1 φλιτζανιού: 7gr αλεσμένος ελληνικός καφές = μία κουταλιά ελληνικού καφέ με τον δοσομετρητή
 • Για απόσταξη 2 φλιτζανιών: 14gr αλεσμένος ελληνικός καφές = δύο κουταλιές ελληνικού καφέ με τον δοσομετρητή
 1. Πόσο διαρκεί ο φυσιολογικός κύκλος απόσταξης για την παρασκευή ενός φλιτζανιού καφέ και πόσο για τη λειτουργία ‘‘αργής απόσταξης’’ (χόβολη);

Ο φυσιολογικός κύκλος απόσταξης για την παρασκευή ενός φλιτζανιού διαρκεί περίπου 1 με 1½ λεπτό. Για μια ιδιαίτερα πλούσια γεύση ελληνικού καφέ, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ‘αργής απόσταξης’ πιέζοντας το πλήκτρο. Παρατείνοντας τον χρόνο απόσταξης, ο κύκλος παρασκευής επεκτείνεται για περίπου 5-6 λεπτά. Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί για 1 ή 2 φλιτζάνια.

Μόλις πιεστεί το πλήκτρο , η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει. Η ποσότητα καφέ που πρόκειται να παρασκευάσετε (1 ή 2 φλιτζάνια) πρέπει τώρα να επιλεγεί εντός 5 δευτερολέπτων. Εάν η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει, η λειτουργία πρέπει να επιλεγεί ξανά.

 1. Γιατί καθυστερεί η ενεργοποίηση της συσκευής κατά την πρώτη χρήση;

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, υποβάλλεται αυτόματα σε μια διαδικασία καθορισμού του σημείου βρασμού του νερού. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ανάψουν και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά και το καθορισμένο σημείο βρασμού αποθηκεύεται αυτόματα στη μονάδα. Ένα ακουστικό σήμα υποδεικνύει ότι το σημείο βρασμού έχει προσδιοριστεί και αποθηκευτεί στη μνήμη.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

 1. Ποια προειδοποιητικά σήματα υπάρχουν, τι κάνει το κάθε ένα και πότε ανάβουν;
 • Άνω προειδοποιητική λυχνία :

Σφάλμα – δοχείο νερού

Το δοχείο νερού δεν είναι τοποθετημένο ή πρέπει να το ξαναγεμίσετε με νερό.

 • Μεσαία προειδοποιητική λυχνία :

Σφάλμα – κεφαλή δοχείου απόσταξης

Το δοχείο απόσταξης δεν είναι τοποθετημένο ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.

 • Κάτω προειδοποιητική λυχνία :

Σφάλμα – δίσκος υπολειμμάτων νερού

Ο δίσκος υπολειμμάτων νερού δεν είναι τοποθετημένος ή χρειάζεται άδειασμα.

 1. Κάθε πότε αλλάζουμε ή συμπληρώνουμε νερό στο ειδικό δοχείο νερού;

 Γεμίστε το δοχείο νερού καθημερινά μόνο με φρέσκο νερό. Σε τακτικά διαστήματα, να βεβαιώνεστε ότι είναι καθαρό. Πρέπει να αδειάζετε καθημερινά το υπολειπόμενο νερό.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε το δοχείο νερού πριν το γεμίσετε.

Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό (μη ανθρακούχο) κρύο (ή σε θερμοκρασία δωματίου) νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης (δείτε την ένδειξη MAX).

Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου νερού για να κλείσετε το δοχείο νερού.

Επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή και πιέστε το προς τα κάτω.

Πρέπει να ελέγχετε την στάθμη νερού και εάν είναι απαραίτητο να ξαναγεμίζετε το δοχείο εγκαίρως (δείτε την ένδειξη ΜΙΝ).

Η άνω προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει ότι η στάθμη νερού είναι πολύ χαμηλή (δεν υπάρχει αρκετό νερό) ή ότι το δοχείο νερού δεν είναι τοποθετημένο ή ότι πρέπει να ξαναγεμίσετε νερό.

ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο νερού με ΧΛΙΑΡΟ ή ΖΕΣΤΟ νερό.

 1. Πότε χρησιμοποιούμε τη βάση φλιτζανιών από τη μία και πότε από την άλλη πλευρά;

Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζάνια, μπορείτε να αναποδογυρίσετε την βάση φλιτζανιών για να εμποδίσετε το πιτσίλισμα κατά τη διανομή του καφέ.

 1. Πότε ακούγεται ένα ηχητικό σήμα;

Ένα ακουστικό σήμα υποδεικνύει ότι κάποια διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, καθώς μια λειτουργία έχει επιλεγεί ή κάποιο εξάρτημα έχει αφαιρεθεί ή επανατοποθετηθεί.

 1. Πόσες ρυθμίσεις έχει η συσκευή παραγωγής καφέ όσον αφορά την επιλογή του μεγέθους του φλιτζανιού;

Το επιθυμητό μέγεθος φλιτζανιού μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον διακόπτη επιλογής μεγέθους φλιτζανιού στο πίσω τμήμα της συσκευής. Για να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος φλιτζανιού, συνιστάται να δοκιμάσετε δύο κύκλους απόσταξης.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

 • μικρό φλιτζάνι:                 52 ml νερό (+/- 5ml)
 • μεσαίο φλιτζάνι:               60 ml νερό (+/- 5ml)
 • μεγάλο φλιτζάνι:              68 ml νερό (+/- 5ml)
 1. Μπορούμε να αλλάξουμε τη θερμοκρασία απόσταξης του καφέ και αν ναι πως γίνεται;

Η θερμοκρασία απόσταξης καφέ μπορεί να αλλάξει ξεχωριστά. Προτού αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, αφαιρέστε την κεφαλή του δοχείου απόσταξης, περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.

Αύξηση της θερμοκρασίας απόσταξης καφέ:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο , η θερμοκρασία καφέ αυξάνεται κατά 1 °C.

Μείωση της θερμοκρασίας απόσταξης καφέ:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η θερμοκρασία καφέ μειώνεται κατά 1 °C.

Όταν η θερμοκρασία απόσταξης φτάσει στο όριο της ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, ακούγονται τρία ηχητικά σήματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας απόσταξης καφέ, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά.

Επανατοποθετήστε την κεφαλή του δοχείου απόσταξης, εξασφαλίζοντας ότι το ημικύκλιο στην κεφαλή () και το δεξί ημικύκλιο στο περίβλημα () έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως. Ασφαλίστε την κεφαλή του δοχείου απόσταξης περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα, έτσι ώστε το ημικύκλιο στην κεφαλή και το αριστερό ημικύκλιο στο περίβλημα να ευθυγραμμιστούν.

 1. Πως ενεργοποιείτε η λειτουργία αυτοκαθαρισμού και πόσο χρόνο διαρκεί;

Για συνεχή πλούσια γεύση ελληνικού καφέ και απόδοση του προϊόντος, όταν η ενδεικτική λυχνία αυτοκαθαρισμού αρχίσει να αναβοσβήνει, ο κύκλος αυτοκαθαρισμού πρέπει να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο. Ο κύκλος αυτοκαθαρισμού για το δοχείο απόσταξης ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο . Προσοχή: Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το στόμιο σερβιρίσματος καφέ καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού διαρκεί περίπου 2 λεπτά. Μόλις ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα, η κεφαλή του δοχείου απόσταξης μπορεί να   αφαιρεθεί περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.

 1. Πως αποφεύγουμε τη συσσώρευση αλάτων στο δοχείο απόσταξης και πως τα υπολείμματα καφέ μέσα στην κεφαλή;

Για την αποφυγή συσσώρευσης ιζημάτων αλάτων μέσα στο δοχείο απόσταξης, συνιστούμε να το καθαρίζετε με ένα καθαρό πανί βουτηγμένο σε διάλυμα μηλόξυδου. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του ξυδιού, αυτές οι περιοχές πρέπει να καθαρίζονται στη συνέχεια με ένα καθαρό νωπό πανί.

Τα υπολείμματα αλεσμένου ελληνικού καφέ μέσα στην κεφαλή του δοχείου απόσταξης μπορούν να σκουπιστούν με ένα νωπό πανί. Σκουπίστε σχολαστικά και στη συνέχεια στεγνώστε.

 1. Πότε διακόπτεται η λειτουργία της μηχανής και για ποιους λόγους;

Α. Διακοπές κατά τον κύκλο αυτοκαθαρισμού ή κατά τον καθορισμό του σημείου βρασμού

Κατά τη διεξαγωγή του κύκλου καθαρισμού ή του καθορισμού του σημείου βρασμού, εάν το νερό βρίσκεται κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης (min) μέσα στο δοχείο νερού, ή εάν το δοχείο νερού ή ο δίσκος υπολειμμάτων νερού έχουν αφαιρεθεί, η μηχανή σταματάει αυτόματα την τρέχουσα διαδικασία.

Η διαδικασία συνεχίζεται αυτόματα μόλις το δοχείο νερού επανατοποθετηθεί/ξαναγεμίσει ή ο δίσκος υπολειμμάτων νερού επανατοποθετηθεί /αδειάσει.

Β. Διακοπή του κύκλου απόσταξης μετά την αφαίρεση του δοχείου νερού

Εάν το δοχείο νερού αφαιρείται κατά τη διάρκεια του κύκλου απόσταξης προτού διανεμηθεί η απαιτούμενη ποσότητα νερού στο δοχείο απόσταξης, ο κύκλος απόσταξης διακόπτεται αυτόματα. Μετά το γέμισμα και την επανατοποθέτηση του δοχείου νερού, η διαδικασία παρασκευής του ελληνικού καφέ συνεχίζεται αυτόματα.

Γ. Διακοπή του κύκλου απόσταξης μετά την αφαίρεση του δίσκου υπολειμμάτων νερού

Εάν ο δίσκος υπολειμμάτων νερού αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου απόσταξης, ο κύκλος συνεχίζεται. Παρόλα αυτά, ο ελληνικός καφές μπορεί να διανεμηθεί μόνο μετά την επανατοποθέτηση του δίσκου υπολειμμάτων νερού.

Δ. Διακοπή ρεύματος

Μετά από διακοπή ρεύματος ή οποιαδήποτε διαταραχή στην παροχή ρεύματος, η μονάδα τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας On/Off στο πίσω τμήμα της συσκευής

 1. Ποια τα επικίνδυνα σημεία για τυχόν εγκαύματα;
 • Προσοχή: Η κεφαλή του δοχείου απόσταξης και το στόμιο σερβιρίσματος καφέ ζεσταίνονται κατά τη χρήση και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από τον ατμό που απελευθερώνεται.
 • Προσοχή: Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι του δοχείου απόσταξης, μην μετακινείτε ποτέ την κεφαλή του δοχείου απόσταξης και μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας κάτω από το στόμιο σερβιρίσματος καφέ, ενώ κάποιος κύκλος απόσταξης ή σερβιρίσματος καφέ βρίσκεται σε εξέλιξη, ή κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθορισμού του σημείου βρασμού. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων.
 1. Πόσα χρόνια εγγύηση διαθέτει το προϊόν;

3 έτη

 1. Που κατασκευάζεται το προϊόν;

Κίνα